Default Header Image

Rezultate obținute

TEZE SUSŢINUTE:

 1. Baranov Lilia. „Particularităţi de diagnostic şi tratament medico-chirurgical în procesele patologice aderenţiale intraperitoneale postoperatorii la copii”. Teză de doctor în ştiinţe medicale, 2006 (Conducător ştiinţific: Gudumac Eva doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Membru-corespondent al AŞM, Om emerit).
 2. şavga Nicolae. Displazii lombo-sacrale ale coloanei vertebrale la copil. Aspect clinico-paraclinic şi management  ortopedo-chirurgical. Teză de doctor habilitat în ştiinţe medicale, 2010. (Consultant ştiinţific: Gudumac Eva. doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Membru-corespondent al AŞM, Om emerit).
 3. Celac Victoria. Managementul diagnostic şi medico-chirurgical în uropatiile malformative la nou-născuţi şi copii în vârstă de până la 3 ani.Teză de doctor în ştiinţe medicale, 2011. (Conducător ştiinţific: Gudumac Eva doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician al AŞM, Om emerit).

MONOGRAFII:

 1. Gudumac Eva, Babuci V., Petrovici V. „Formaţiunile chistice la copii. Prezentare de cazuri clinice rarisime”, Centrul Editorial-Poligrafic „MEDICINA” Chişinău, 2008, 111pag.
 2. Babuci V. Patologia chirurgicală a mediastinului la copii cu elemente de anatomie clinică şi morfologie. Chişinău, 2010 (F.E.P. „Tipogr. Centrală).-180p. ISBN978-9975-78-868-7
 3. Şavga N.Displazii lombo-sacrale ale coloanei vertebrale la copil. Chişinău: Foxtrot, 2010. 225 p. ISBN  978-9975-4093-3-9.
 4. Babuci  S. (sub red. Eva Gudumac). Patologia chirurgicală toracică la copii. Chiţinău, 2013 (F.E.P. „Tipogr. Centrală).- 360 p.  ISBN978-9975-4300-3-6.

BREVETE DE INVENŢIE

 1. Şavga N. Metodă de tratament a displaziilor discurilor intervertebrale prin acces posterior transpedicular. Hotărîre №2587, 10.06.2008.
 2. Şavga N. Metoda de tratament a displaziilor discurilor intervertebrale la copii. Hotărîre №2586, 10.06.2008.
 3. Şavga N. Metodă de tratament al deformaţiei de valgus a porţiunii proximale a femurului. Brevet de invenţie MD. 257. 2011-05-28
 4. Şavga N. Dispozitiv pentru tratamentul  deformărilor scoliotice ale coloanei vertebrale la copii. Brevet de invenţie MD. N6110 din 2009.07.16.

MEDALII

 1. Şavga N. dispozitive și metode pentru tratamentul deformației scoliotice a coloanei vertebrale la copii. Diplomă și medalie de aur. Expoziţia internaţională -  “Infoivent 2009”.
 2. Şavga N. dispozitiv pentru corecția deformațiilor scoliotice ale coloanei vertebrale. Diplomă și medalie de argint. Expoziţia internaţională -  “Euroivent 2009”.
 3. Şavga N.  the invention for treating the scoliotic deformation of vertebral column. Diplomă și medalie de aur. Expoziţia internaţională -  “Inventica 2010”.